TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO - CHÙA BẢO QUANG
09/06/2019(Xem: 6632)
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, nghệ nhân Thanh Trí Cao, là người con ưu tú của tỉnh Bình Thuận, bậc kỳ tài của Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại, và là một con người thành tựu trên nhiều lãnh vực văn học nghệ thuật.
31/12/2010(Xem: 22489)
Chùa Bảo Quang được sáng lập ngày 14 tháng 3 năm 1989 do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh và quý Phật tử xây dựng nền tảng bắt đầu tại thành phố Fountain Valley. Năm 1990, vì nhu cầu phát triển Phật Pháp, chùa dời về địa chỉ 11561 Magnolia thành phố Garden Grove.
25/04/2010(Xem: 12685)
Theo Giáo chỉ số 292/VP/TT ký ngày 19/7/09 của Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế giới do Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu ấn ký tại Tổ đình Từ Quang, Canada, chiếu theo Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế giới,
10/12/2009(Xem: 24252)
Kính thưa quý độc giả! Trang Web site Tiếng Nói Phật Giáo Hải Ngoại chẳng mong gì khác hơn là chung góp một bàn tay trong những việc làmý nghĩa. Chúng tôi rất hi vọng được sự thông cảm bao dung từ quý độc giả.
10/12/2009(Xem: 27338)
Về lãnh vực văn hóa, Hòa thượng Thích Quảng Thanh còn là một thi sĩ nổi tiếng với tên Thanh Trí Cao, là hội viên của Hiệp Hội Thi Sĩ Quốc Tế, từng xuất bản nhiều tập thơ như Trăng Ngủ Trong Mây, Trên Dòng Tử Sinh, Hương Vị Chân Tâm, Hái Hoa Tuyết Đông và Khoác Áo Chân Không v.v.. Thơ đã được đăng tải rộng rãi trên nhiều tập san người Việt hải ngoại và được nhiều nhạc sĩ phổ thành ca khúc và phát hành CD rộng rãi khắp nơi.
01/03/2022(Xem: 3475)
08/09/2019(Xem: 5965)
Theo Phật Học Từ Điển của Thiện Phúc, “Chánh Niệm (Sammasati/Phạn, Samyaksmrti/ Sankrit, Right mindfulness /Anh Ngữ ) là , ”Nhớ đúng, nghĩ đúng là giai đoạn thứ bảy trong Bát Thánh Đạo. Nhìn vào hay quán vào thân tâm để luôn tỉnh thức.
08/09/2019(Xem: 4749)
Trước giờ hành lễ khóa lễ sáng Chủ Nhật hàng tuần, Thượng Toạ trụ trì Chùa Giác Hoàng Hoa Thịnh Đốn thông báo hung tin về sự ra đi đột ngột của Hoà Thượng Thích Quảng Thanh vào ngày 9 tháng 6 năm 2019, khiến hàng Phật tử thiện nam tín nữ chúng tôi vô cùng sửng sốt đến xúc động.
07/09/2019(Xem: 4158)
Những bài viết trong tuyển tập nầy,đã được đăng tải trên Tạp Chí Trúc Lâm từ trước, với bút hiệu Như Như, nay gom lại thành tuyển tập để bạn đọc tiện việc theo dõi. Kính mong chư vị Thiện Hữu Tri Thức hoan hỷ bỏ qua cho những thiếu sót. Người đã ra đi về nơi vô sanh bất diệt, hương đạo hạnh trí tuệ mãi còn đọng lại cho mai sau.Thành kính dâng lên Giác Linh Hòa Thượng nhân ngày lễ bách nhật.Nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, hội nhập Ta Bà, phân thân hóa độ.
TIN TỨC THƯ VIỆN HOA SEN
28/09/2023
Những nhà viết sử của Việt Nam sau này muốn nghiên cứu về niên hiệu 1963 của Miền Nam chắc chắn không thể nào quên được ba tên tuổi nổi bật trong cuộc tranh đấu của Phật Giáo đòi quyền bình đẳng tôn giáo đó là Thượng Tọa Thích Tâm Châu, Thượng Tọa Thích Trí QuangThượng Tọa Thích Thiện Minh trong Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo.
27/09/2023
Sau khi quy y Tam bảo, chúng ta trở thành Phật tử, những người con của Đức Phật. Nếu chỉ với Tam quythọ trì Ngũ giới thì chúng taPhật tử bình thường. Để hướng đến làm người Phật tử lý tưởng đòi hỏi phải phấn đấu tu tập nhiều hơn.
27/09/2023
Bilingual. 298. Lodge’s report of one hour meeting with Nhu. Lodge said that no long range foreign policy could be carried out by the U.S. Government without the support of Congress and public opinion. I said that public opinion in the U.S. was much distressed by the treatment of the Buddhists and statements made in connection therewith. Such as Madame Nhu’s statements like “barbecuing the Buddhists” and her last interview with Life which proposed total destruction of Buddhists. My guess is that he is ruthless, not wholly rational by our standards and that he is interested above all in survival of himself and family. // Báo cáo của Lodge về cuộc gặp một giờ với ông Nhu. Lodge nói: Không một chính sách đối ngoại tầm xa nào có thể được thực hiện bởi Chính phủ Hoa Kỳ mà không có sự ủng hộ của Quốc hội và dư luận. Tôi nói rằng dư luận ở Hoa Kỳ rất đau buồn trước cách [chính phủ Diệm] đối xử với các Phật tử và những tuyên bố liên quan đến việc đó. Như các lời phát biểu của Bà Nhu như “nướng
27/09/2023
Hỏi: Tôi xin hỏi là có kiếp luân hồi không? Người ta nói tới nhân quả. Không biết trong đạo Phật có sự nhân quả này không: Kiếp trước ăn ở như thế nào đấy, kiếp sau đến đời con cháu phải nhận. Liệu người chết ở kiếp trước rồi sau này đầu thai vào những kiếp sau không?
27/09/2023
Thỉnh thoảng có những trẻ em nhắc đến kiếp trước của mình từng là một người sống ở một nơi chốn khác. Đa số các bác sĩ sẽ coi chuyện này như sản phẩm của trí tưởng tượng của trẻ con và không làm gì cả.
26/09/2023
Hỏi: Hiện đời nầy, con vâng theo lời Phật dạy làm lành lánh dữ, như làm phước, niệm Phật v.v.. nhưng một hôm nào đó, con bị tai nạn chết bất ngờ, như khi đang tắm biển bị sóng thần cuốn mất. Như vậy, thì thần thức của con sẽ đi về đâu? Có được về cõi Cực lạc không?
26/09/2023
Hỏi: Gần đây tâm con khá bồn chồn và con không thể tập trung vào việc hành thiền hơi thở, thiền trì danh Buddho hay rải tâm từ như con đã thực hành tháng trước.
26/09/2023
Trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc, người tu “Hạnh buông xả” sẽ có cơ hội trải nghiệm được sự bình an nội tại. Buông xả ít thì giải thoát ít, buông xả nhiều thì giải thoát nhiều, ngược lại dính mắc ít thì đau khổ ít, dính mắc nhiều thì đau khổ nhiều.
26/09/2023
Bilingual. 296. Memorandum from Forrestal to President Kennedy: Past few days we have been hearing increasing comments from Vietnamese from many walks of life criticizing US, asking why the US refrains from stopping the GVN suppression of populace. The strong implication in these comments (and frequently overtly stated) is that the Diem government and family must go. Here again, those who openly state Diem and family must go invariably add that Vietnamese people powerless to change government and only US can bring about change. // Bản ghi nhớ của Forrestal gửi Tổng thống Kennedy: Mấy ngày qua, chúng tôi ngày càng nghe nhiều ý kiến từ người Việt thuộc nhiều tầng lớp xã hội chỉ trích Mỹ, hỏi tại sao Mỹ lại không ngăn chặn chính sách đàn áp dân chúng của Chính phủ ông Diệm. Hàm ý mạnh mẽ trong những bình luận này (và thường được tuyên bố một cách công khai) là chính phủ ông Diệm và gia đình nhà Ngô phải ra đi. Ở đây một lần nữa, những người VN công khai tuyên bố Diệm và gia đình phải ra đ