TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO - CHÙA BẢO QUANG
09/06/2019(Xem: 5671)
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, nghệ nhân Thanh Trí Cao, là người con ưu tú của tỉnh Bình Thuận, bậc kỳ tài của Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại, và là một con người thành tựu trên nhiều lãnh vực văn học nghệ thuật.
31/12/2010(Xem: 22011)
Chùa Bảo Quang được sáng lập ngày 14 tháng 3 năm 1989 do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh và quý Phật tử xây dựng nền tảng bắt đầu tại thành phố Fountain Valley. Năm 1990, vì nhu cầu phát triển Phật Pháp, chùa dời về địa chỉ 11561 Magnolia thành phố Garden Grove.
25/04/2010(Xem: 12075)
Theo Giáo chỉ số 292/VP/TT ký ngày 19/7/09 của Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế giới do Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu ấn ký tại Tổ đình Từ Quang, Canada, chiếu theo Hiến chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế giới,
10/12/2009(Xem: 23356)
Kính thưa quý độc giả! Trang Web site Tiếng Nói Phật Giáo Hải Ngoại chẳng mong gì khác hơn là chung góp một bàn tay trong những việc làmý nghĩa. Chúng tôi rất hi vọng được sự thông cảm bao dung từ quý độc giả.
10/12/2009(Xem: 26890)
Về lãnh vực văn hóa, Hòa thượng Thích Quảng Thanh còn là một thi sĩ nổi tiếng với tên Thanh Trí Cao, là hội viên của Hiệp Hội Thi Sĩ Quốc Tế, từng xuất bản nhiều tập thơ như Trăng Ngủ Trong Mây, Trên Dòng Tử Sinh, Hương Vị Chân Tâm, Hái Hoa Tuyết Đông và Khoác Áo Chân Không v.v.. Thơ đã được đăng tải rộng rãi trên nhiều tập san người Việt hải ngoại và được nhiều nhạc sĩ phổ thành ca khúc và phát hành CD rộng rãi khắp nơi.
01/03/2022(Xem: 2959)
08/09/2019(Xem: 4525)
Theo Phật Học Từ Điển của Thiện Phúc, “Chánh Niệm (Sammasati/Phạn, Samyaksmrti/ Sankrit, Right mindfulness /Anh Ngữ ) là , ”Nhớ đúng, nghĩ đúng là giai đoạn thứ bảy trong Bát Thánh Đạo. Nhìn vào hay quán vào thân tâm để luôn tỉnh thức.
08/09/2019(Xem: 3939)
Trước giờ hành lễ khóa lễ sáng Chủ Nhật hàng tuần, Thượng Toạ trụ trì Chùa Giác Hoàng Hoa Thịnh Đốn thông báo hung tin về sự ra đi đột ngột của Hoà Thượng Thích Quảng Thanh vào ngày 9 tháng 6 năm 2019, khiến hàng Phật tử thiện nam tín nữ chúng tôi vô cùng sửng sốt đến xúc động.
07/09/2019(Xem: 3855)
Những bài viết trong tuyển tập nầy,đã được đăng tải trên Tạp Chí Trúc Lâm từ trước, với bút hiệu Như Như, nay gom lại thành tuyển tập để bạn đọc tiện việc theo dõi. Kính mong chư vị Thiện Hữu Tri Thức hoan hỷ bỏ qua cho những thiếu sót. Người đã ra đi về nơi vô sanh bất diệt, hương đạo hạnh trí tuệ mãi còn đọng lại cho mai sau.Thành kính dâng lên Giác Linh Hòa Thượng nhân ngày lễ bách nhật.Nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, hội nhập Ta Bà, phân thân hóa độ.
TIN TỨC THƯ VIỆN HOA SEN
06/06/2023
Trong lịch sử Phật giáo, cũng như trong lịch sử Việt Nam, 1963 là một niên biểu trọng đại. Một đỉnh cao, một mốc thời gian trong đó máu và nước mắt của Phật tử chan hòa và tiếp nối máu và nước mắt oai hùng của cả một dân tộc đã đổ ra trong hơn một thế kỷ để giành lại độc lập toàn vẹn cho đất nước.
05/06/2023
Xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và chúng ta sẽ bắt đầu thời pháp thoại tối nay. Tôi sẽ nói về phương cách Đức Phật tiếp cận việc hành thiền.
05/06/2023
Agree your decision not make public statement at this time. Unable judge here but if occasion arises you think public statement would deter repetition this sort of thing by Madame Nhu, Dept would highly approve…./… Đồng ý với quyết định của ông là không đưa ra tuyên bố công khai vào lúc này. Chưa thể đánh giá ở đây nhưng nếu có cơ hội, ông nghĩ rằng nếu ông tuyên bố công khai sẽ ngăn chặn việc bà Nhu lặp lại điều này, Bộ sẽ rất tán thành.
05/06/2023
CINCPAC for POLAD. Saw Thuan immediately after reading Women’s Solidarity Movement Resolution on Buddhist question (telegraphed separately). Thuan stated he had not previously seen resolution. Agreed that it could easily upset agreement reached with Buddhist leaders and was in general deeply discouraged. …/… Gặp [Bộ Trưởng Nguyễn Đình] Thuần ngay sau khi đọc Nghị quyết của Phong trào Phụ nữ Liên đới về vấn đề Phật giáo (điện báo riêng). Thuần cho biết Thuần chưa từng thấy nghị quyết đó. Cùng đồng ý rằng nó có thể dễ dàng làm đảo lộn thỏa thuận đã đạt được với các nhà lãnh đạo Phật giáo và nói chung không khích lệ.
05/06/2023
The Buddha instructed, "It's hard to get the human body." Self-immolation is only referenced in Mahayana Buddhism, however, the Lotus Sutra mentions it briefly but solemnly. …/…“Thân người khó được,” đó là lời dạy toàn bộ Phật giáo. Chỉ trong Phật giáo đại thừa mới nói đến sự tự thiêu. Nói ít nhưng trang trọng là Pháp Hoa.
04/06/2023
Bạn ơi, Khi bạn yêu hoa, Bạn cũng sẽ khổ vì hoa. Bạn phải bỏ tiền ra mua, có khi đắt giá. Bạn sẽ phải tốn công chăm sóc, Cắt tỉa cành lá và bón phân. Và mong chờ hoa nở.
04/06/2023
Thầm đọc bao lần Chú Đại Bi Mật ngôn thâm diệu lý tương tri / Đêm đêm bảy biến kinh trầm lắng / Như thuở yêu em chẳng hiểu gì
04/06/2023
For Hilsman from Trueheart. Embassy telegram 1107. Thuan reports another full day on Buddhist problem yesterday and most encouraging progress. GVN commission (Vice President, Thuan and Luong) met from 4 to 10 pm with Buddhist leaders Thich Thien Minh (reftel) and Thich Thien Hoa (representing southern Buddhists). …./…. Gửi tới Hilsman, từ Trueheart. Điện tín của Đại sứ quán 1107. Thuần báo cáo cả ngày hôm qua về vấn đề Phật giáotiến bộ đáng khích lệ nhất. Ủy ban Chính phủ Việt Nam (Phó Tổng Thống Thơ, Thuần và Lương) gặp gỡ từ 4 đến 10 giờ chiều với các nhà lãnh đạo Phật giáo Thích Thiện Minh (đã nhắc trong văn thư trước) và Thích Thiện Hoa (đại diện Phật tử miền Nam).
04/06/2023
For Hilsman from Trueheart. Thuan called me before breakfast this morning and asked me to come to his house at 8 AM. He said that since seeing me yesterday afternoon he had been involved continuously in a series of separate talks with President, Nhu and Hue Bonze Thich Thien Minh, whom he described as Deputy to Bonze Tri Quang with full power to negotiate with government…./…. Gửi tới Hilsman, từ Trueheart. [Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình] Thuần gọi cho tôi trước giờ điểm tâm sáng nay và yêu cầu tôi đến nhà Thuần lúc 8 giờ sáng. Thuần nói rằng kể từ khi gặp tôi chiều hôm qua, Thuần đã liên tục tham gia vào một loạt các cuộc nói chuyện riêng với Tổng thống Diệm, Cố vấn Nhu và Thượng tọa Thích Thiện Minh [từ Huế tới], người mà Thuần mô tảPhụ tá cho Thầy Trí Quang và có toàn quyền đàm phán với chính phủ.