Tiếng Việt
Trung Tâm Phật Giáo CHÙA BẢO QUANG OC
Thơ: Thanh Trí Cao; Phổ Nhạc: Thùy Linh