Tiếng Việt
Trung Tâm Phật Giáo CHÙA BẢO QUANG OC
Tiến Dũng VHN-TV (714) 928-9799, email: dungmai09@yahoo.com